Ali Abi Thalib r.a

Baginda Ali bin Abi Thalib r.a (KARAMALLAHU WAJHU)

Rasulullah s.a.w mengulang-ulang ucapannya: “Inilah saudaraku!” lalu mengarahkan pandangannya kepada Imam Ali Karamallahu Wajhu, kemudian berkata: “Pada dirimu terdapat kemiripan Isa putera Mariyam, tidak ada yang membecimu selain orang munafik!” Di dalam hadithnya yang lain Rasulullah s.a.w menegaskan: “Aku gedung ilmu dan Ali adalah pintunya, maka barangsiapa yang ingin memperolehi ilmu hendaklah ia datang melalui pintunya.”

Sewaktu Fatimah binti Asad hendak melahirkan, beliau dan suaminya Abu Thalib masuk ke dalam Ka’abah dan di situlah lahir seorang bayi lelaki yang diberi nama Haidarah oleh ibunya. Seketika kemudian datang Nabi Muhammad s.a.w dan diangkatnya bayi itu lalu diberi nama Ali, bayi itu ‘disusui’ dengan lidahnya sehingga tertidur.

Ali r.a adalah  anak asuhan Rasulullah, beliau bukan hanya golongan pertama yang beriman, malahan samasekali tidak pernah menyembah berhala sebelum datangnya Islam, dalam usianya 10 tahun beliau menyahut seruan Rasulullah untuk beriman. Selain Haidarah beliau dipanggil dengan nama Abu Hassan dan Abu Hussain, tetapi beliau merasa bangga dengan panggilan Rasulullah yaitu Abu Thurab.

Keberanian beliau terserlah sewaktu beliau masih kanak-kanak lagi. Beliau pernah memanjat pundak Nabi untuk memecahkan salah satu berhala kebanggaan kaum Qureisy yang berada di Ka’abah. Beliau menjadi tukang gigit kepada kanak-kanak yang mengganggu Rasulullah dan beliaulah pengganti di tempat tidur Rasulullah pada malam Rasulullah hijrah. Keberaniannya disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:207-diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya demi keredhaan Allah. Keberaniannya juga diakui oleh Malaikat Jibril di dalam perang Uhud, Rasulullah mendengar suara Malaikat Jibril, “Tiada pedang selain Dzul-Fikar dan tiada pemuda gagah berani selain Ali!”

Kisah Imam Ali r.a ini dilengkapkan lagi dengan pernikahannya dengan Sitti Fatimah Zahrah binti Muhammad. Dalam ijab qabulnya Rasulullah s.a.w melafazkan, “Allah memerintahkan diriku menikahkan Fatimah dengan Ali dan aku bersaksi bahawa aku telah menikahkannya dengan Ali atas dasar maskahwin 400 misqal perak. Hai Ali apakah engkau redha?” Ali menjawab, “Aku redha…..Ya Rasulullah.”
Fatimah hidup mendampingi suaminya, Imam Ali yang tidak mempunyai apa pun selain dari hati dan pedang, ilmu dan iman. Mereka dikurniai 4 orang anak Hassan, Hussain, Zainab dan Ummi Kalthum. Mohsain meninggal dunia ketika bayi.

Imam Ali dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w sebagai penunjuk jalan kebenaran setelah beliau mendapat wahyu: Seseungguhnya engkau (hai Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada yang pemberi petunjuk.-Surah Ar-Ra’ad:7. Rasulullah kemudian bersabda: “Aku pemberi peringatan dan engkau Ali pemberi petunjuk. Orang-orang yang memperolehi hidayat akan mengikuti petunjuk mu kelak sepeniggalan ku.”Dalam perjalanan pulang setelah selesai menunaikan Haji Wadai, pada suatu malam Rasulullah s.a.w berkhubah, “Barangsiapa aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah pimpinlah orang yang mengakui kepimpinannya dan musuhilah orang yang memusuhinya.”

Imam Ali Karamallahu Wajhu, Imamul Muhtadin, pemimbing kaum muslimin dan ia tidak mabok di saat menang dan tidak patah hati ketika kalah. Salah satu prakarsanya yang masih belum diketahui ramai yaitu penaggalan tahun Hijrah. Bila ditanya oleh Khalifah Omar r.a bagaimakah sebaiknya penaggalan Islam dimulai, Imam Ali r.a menjawab, ” Tetapkan sahaja mulai hari hijrahnya Rasulullah s.a.w.”

Riwayat dari seorang sahabat, Hayyan Al-Asadi r.a mengatakan bahawa aku sendiri mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah s.a.w mengatakan kepada ku, hai Ali sepeninggalan ku akan ada satu kaum yang mengkhianati mu dalam keadaan engkau tetap hidup berpegang pada agama ku dan berperang membela sunnah ku. Orang yang mencintai mu berarti ia mencintai ku dan orang yang membenci mu berarti ia membenci  ku… dan ini (beliau s.a.w memegang janggut Ali) akan berlumuran darah dari sini (beliau menunjuk ke arah kepala Ali).” Dan perkara itu berlaku pada tahun 40 Hijrah, Ali bin Abi Thalib r.a wafat setelah ditikam di ubun-ubunnya.

“Ada dua golongan yang pasti binasa kerana aku:golongan yang mencintai diriku secara berlebih-lebihan kerana sesuatu yang tidak ada pada diriku dan golongan yang dicengkam kebencian terhadap diriku hingga ia mendustakan diriku”. Syaidina Ali karamallahu wajhu pemegang panji peperangan,anak asuhan Rasulullah dan beliau bukan hanya gologan yang pertama yang beriman malahan samasekali tidak pernah menyembah berhala.
Hadith Rasulullah s.a.w yang paling termasyur. “Aku gedung ilmu dan Ali adalah pintunya.” Melambangkan kedudukan Syaidina Ali r.a disisi Rasulullah s.a.w.

Ketika Aisyah r.a membanggakan ayahnya sebagai orang yang menemani Rasulullah s.a.w di dalam gua, ada seorang sahabat Nabi berkata , “Jauh sekali bedanya antara orang yang dihibur dengan ucapan “jangan sedih, Allah berserta kami” dengan orang yang memasang dirinya di atas pembaringan Rasulullah s.a.w dalam keadaan ia sadar akan dibunuh setiap saat oleh kaum musyrikin Qureisy.”  Tidak menghairankan kalau Khalifah Omar r.a sering minta bantuan Imam Ali dalam mengatasi masaalah yang dihadapinya, dalam ucapannya, “Demi Allah, seumpama tak ada Ali, celakalah Omar, Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kesulitan tanpa bantuan Ali.”

Imam Ali r.a pernah ditanya, “Apakah anda tidak berhasrat membeli kuda pancuan?” Beliau menjawab, “Aku tidak membutuhkannya kerana aku tidak akan lari menghadapi musuh yang menyerang dan tidak akan menyerang musuh yang lari”.

rujukan – IMAMUL MUHTADIN SYAIDINA ALI BIN ABI THALIB R.A oleh H.M.H AL HAMID AL HUSAINI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s